English Day w Zespole Szkół w Coniewie

English Day w Zespole Szkół w Coniewie

23 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Coniewie odbyły się całodniowe warsztaty językowe dla wszystkich uczestników zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Język angielski i matematyka w Coniewie”. 30 uczniów z Coniewa miało możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Udział w tych warsztatach brali lektorzy języka angielskiego oraz native speakerzy – co za tym idzie uczniowie mieli świetną okazję do wypowiadania się w języku angielskim. Warsztaty zakończyły się wręczeniem wszystkim uczestnikom projektu dyplomów potwierdzających udział w zajęciach grupowych jak i w English Day.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone