Kontakt

Lider Projektu:                                                                       Partner Projektu:

KLS Partners Dariusz Kańtoch                                                      Gmina Góra Kalwaria

ul. Raabego 7/8                                                                        ul. 3-Maja 10

02-793 Warszawa                                                                     05-530 Góra Kalwaria

Tel. 22 379 02 17

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone