Język angielski + matematyka

W projekcie „Zajęcia z języka angielskiego i matematyki w Coniewie” przewidziany jest także udział grupy językowo-matematycznej. W grupie tej uczestnicy projektu będą mieli możliwość doszkolenia się i zdobycia nowych umiejętności z dwóch przedmiotów: matematyki i języka angielskiego. Każdy z uczestników odbędzie 7 spotkań z matematyki, oraz 10 spotkań z języka angielskiego. Każde z tych spotkań będzie trwać 3 godziny lekcyjne. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne zawierające materiał realizowany w trakcie zajęć.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone