Matematyka

W zajęciach z matematyki weźmie udział 10 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Coniewie. Uczniowie Ci odbędą 7 spotkań, z których każde trwać będzie 3 godziny lekcyjne. Uczestnicy w trakcie zajęć pracować będą w 2 osobowych zespołach. Zespoły te będą otrzymywać od prowadzącego zajęcia prace do wykonania w domu – w przerwach między zajęciami. Dla każdego z zespołów przewidziane zostały indywidualne konsultacje z nauczycielem matematyki. Każda z grup odbędzie 2 spotkania z nauczycielem. Uczestnicy w trakcie zajęć otrzymają wszystkie niezbędne materiały.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone