Matematyka

W zajęciach z matematyki weźmie udział 10 uczniów Zespołu Szkół w Coniewie. Uczniowie Ci odbędą 7 spotkań, z których każde trwać będzie 3 godziny lekcyjne. Uczestnicy oprócz zajęć w dwuosobowych zespołach będą także korzystać z konsultacji. Na każdego uczestnika przewidziane są trzy, godzinne spotkania w dwuosobowych zespołach. Uczestnicy w trakcie zajęć otrzymają wszystkie niezbędne materiały.

Język angielski

W ramach projektu przewidziany jest udział 10 osób, które skorzystają z zajęć z języka angielskiego. Grupa ta odbędzie 10 spotkań, z których każde będzie trwać 3 godziny lekcyjne. Uczestnicy zajęć z języka angielskiego otrzymają skrypty, z których będą się uczyć w trakcie realizacji projektu. W trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję poćwiczyć radzenie sobie z takimi sprawnościami językowymi jak: słuchanie, mówienie, czytanie, oraz pisanie. Ponadto uczniowie nabędą umiejętność porozumiewania się w grupie, bycia otwartym na innych jak i dzielenia się obowiązkami podczas wykonywania ćwiczeń.

Język angielski+Matematyka

W projekcie „Język angielski i matematyka w Coniewie” przewidziany jest także udział grupy językowo-matematycznej. W grupie tej uczestnicy projektu będą mieli możliwość doszkolenia się i zdobycia nowych umiejętności z dwóch przedmiotów: matematyki i języka angielskiego. Każdy z uczestników odbędzie 7 spotkań z matematyki, oraz 10 spotkań z języka angielskiego. Każde z tych spotkań będzie trwać 3 godziny lekcyjne. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne zawierające materiał realizowany w trakcie zajęć.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone